PPES

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PPES

Fundaţia „Pater Pio”, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociatia „Tinerii Manageri”, în calitate de partener, implementează, începând cu luna ianuarie 2015, proiectul “PPES - Promovare si Participare in Economia Sociala”.

 

Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013: „Investeşte în oameni!, Axa prioritară nr. 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

 

Obiectivul general al axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale” il constituie accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor.

 

Economia socială este termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de persoane fizice sau juridice care se reunesc pentru a-şi asuma un rol economic activ în procesul de incluziune socială(ex. cooperative, întreprinderi sociale, ONG-uri) şi alte organizaţii care au un rol important în activităţi de gestionare unor unităţi de producţie/servicii. și care au drept scop asigurarea şi menţinerea de locuri de muncă pentru persoanele care fac parte din grupurile vulnerabile şi consolidarea unei societăţi incluzive şi coezive, bazate pe înţelegerea şi respectarea, la nivel general a drepturilor omului.

Structura de economie sociala este o întreprindere al cărei principal obiectiv este cel de a avea o incidență socială mai curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii săi. Ea funcționează pe piață furnizând bunuri și servicii în mod antreprenorial și inovator și își utilizează, cu predilecție, excedentele în scopuri sociale. Aceasta face obiectul unei gestionări responsabile și transparente, îndeosebi prin asocierea angajaților săi, a clienților săi și a părților interesate de activitățile sale economice.

In Romania se considera ca dezvoltarea economiei sociale va aduce beneficii întregii economii. Se vor intensifica noi forme de ocupare pentru grupurile vulnerabile, se va promova dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.

Se asteapta ca noile grupuri, parteneriate şi organizaţii, să ofere soluţii locale problemelor locale prin facilitarea accesului şi furnizarea de noi servicii sociale, de sănătate, educaţie etc. Vor fi înfiinţate structuri ale economiei sociale pentru valorificarea forţei de muncă locale, iar. rezultatul acestora va fi reprezentat de creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma, pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.

Proiectul “PPES - Promovare si Participare in Economia Sociala urmareste sa execute o interventie la nivelul regiunilor Sud Vest Oltenia si Sud Muntenia, care sa functioneze pentru mediul economic si social ca un exemplu de initiativa coerenta si inovatoare in vederea asigurarii unui suport eficient si de calitate persoanelor vulnerabile social.