PPES

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pedro Print

Societatea comercială PEDRO PRINT SRL este o structură de economie socială constituită în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale” (DMI 6.1) din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect „PPES - Promovare şi Participare în Economia Socială” - ID 148840.

Structura de economie socială este definită ca o întreprindere al cărei principal obiectiv este cel de a avea o incidență socială mai curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii, partenerii sau asociații săi, având un scop social. Ea funcționează pe piață, furnizând bunuri și servicii în mod antreprenorial și inovator și își utilizează, cu predilecție, excedentele în scopuri sociale. Economia socială este sectorul alternativ economiei convenționale care reunește actori economici și sociali privați, prezenți în toate sectoarele de activitate ale societății, care se constituie pentru a răspunde nevoilor comunității și care se caracterizează, înainte de toate, prin finalitatea sa - un model economic diferit care asociază în permanență interesul general, viabilitatea economică și funcționarea democratică, ce nu este condiționat de deținătorul proprietății capitalului.

SC Pedro Print SRL are ca obiect de activitate producţia de materiale şi produse publicitare. Acestea sunt produse la cele mai înalte standarde, pornind de la concepţie grafică şi terminând cu execuţia şi montajul. Deşi recent înfiinţată, Pedro Print SRL îşi propune , să ofere clienţilor cele mai bune servicii de producţie publicitară.