PPES

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Activităţile proiectului

Activitatea 1: Managementul proiectului

Presupune activitati de organizare, planificare, implementare, coordonare a echipei proiectului si asigurarea resurselor necesare implementarii proiectului: intalniri directe ale membrilor echipei si informare asupra stadiului de implementare a proiectului.

Activitatea 2: Achizitii

Activitatea are ca scop asigurarea resurselor si serviciilor necesare implementarii corespunzatoare a proiectului.

Activitatea 3: Mediatizarea si promovarea proiectului

Activitatea va asigura vizibilitatea implementarii proiectului.

Activitatea 4. Recrutarea si selectia grupului tinta/Crearea bazei de date

Activitatea se realizeaza prin mijloace de informare si publicitate si prin incheierea de protocoale de colaborare cu primariile, institutiile din domeniul economiei sociale din cele 2 regiuni. Pentru mentinerea acestor persoane la activitatile proiectului, au fost prevazute subventii ce vor fi acordate acestora in timpul implementarii proiectului.

Activitatea 5. Furnizarea actiunilor de informare, ocupare/consiliere in economie sociala

Consilierea vocationala a GT prin sedinte individuale, prin care se doreste cresterea motivatiei GT pentru ocupare, sprijinirea in identificarea oportunitatilor de ocupare, identificarea si dezvoltarea resurselor personale pentru ocupare, instruire in tehnici de gasire a unui loc de munca.

Activitatea 6. Derularea programelor de formare profesionala pentru persoanele din grupul tinta

Furnizarea programelor de formare profesionala sunt asigurate de catre un furnizori de formare profesionala a adultilor autorizat. Din cadrul GT vor beneficia de programe de formare profesionala 60 persoane din grupul vulnerabil din care cel putin 10 persoane de etnie roma, 10 persoane cu dizabilitati si 20 asistenti maternali. Cursantii care finalizeaza cursurile, beneficiaza de subventii de participare.

Activitatea 7. Promovarea economiei sociale ca element flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca

Aceasta activitate cuprinde organizarea de evenimente periodice de constientizare asupra necesitatii si importantei economiei sociale la care, in afara de echipa proiectului vor participa in calitate de experti, reprezentanti ai unitatilor de profil care au competente in domeniul economiei sociale.

Activitatea 8.Constituirea Parteneriatului cu actori sociali implicati in economia sociala

La nivelul acestei activitati se va constitui “Consortiului Socio-Economic Regional”, instrument de promovare a parteneriatului public-privat in domeniul economiei sociale. Preconizam participarea a minim 10 unitati la constituire consortiului, din cele trei judete de implementare.

Activitatea 9. Infiintarea si dezvoltarea structurilor de economie sociala

Infiintarea si dezvoltarea a 3 structuri ale economiei sociale (SES) entitati nou create, in mediul rural si urban in cadrul carora vor fi create 23 locuri de munca, din care minimum 70% vor fi ocupate de persoane apartinand grupurilor vulnerabile.Activitatile SES –urilor se vor desfasura in cele 3 judete vizate: Valcea, Olt, Arges.