PPES

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Obiective

I. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea incluziunii sociale active, facilitarea accesului nediscriminatoriu pe piata muncii pentru minimum 100 persoane barbati sau femei, cu domiciliul in regiunile SV Oltenia si Sud Muntenia, persoane care fac parte din grupurile vulnerabile mentionate in Ghidul Solicitantului – conditii specifice pentru CPP nr. 173, din care 30 persoane de etnie roma, 20 persoane cu dizabilitati, 20 asistenti maternali si 30 beneficiari de VMG, prin furnizarea serviciilor specializate de informare si consiliere profesionala, a programelor de formare profesionala, dar si prin infiintarea si dezvoltarea unor structuri ale economiei sociale (3 SES), generatoare de profit sau venit, care sa permita integrarea/reintegrarea pe piata muncii a persoanelor excluse social.

II. Obiectivele specifice / operationale ale proiectului

Obiectiv specific 1:

Infiintarea de catre solicitant si parteneri si dezvoltarea a 3 structuri ale economiei sociale (SES) entitati nou create in mediul rural si urban, cu personalitate juridica distincta, in cadrul carora vor fi create in total minimum 23 locuri de munca, ce vor fi mentinute cel putin 7 luni dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului, din care minimum 70% vor fi ocupate de persoane apartinand grupurilor vulnerabile.

Obiectiv specific 2:

Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel local prin 4 sesiuni de informare si constientizare asupra conceptului si oportunitatilor create de economia sociala.

Obiectiv specific 3:

Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile prin servicii integrate de orientare/consiliere si formare profesionala: 100 persoane din grupurile vulnerabile beneficiaza de consiliere si orientare profesionala ( din care din care 30 persoane de etnie roma, 20 persoane cu dizabilitati, 20 asistenti maternali si 30 beneficiari de VMG); 60 de persoane din GV beneficiaza de programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale, informatice,precum si specifice activitatii pe care o desfasoara asistentii maternali.

Obiectiv Specific 4:

Constituirea parteneriatului public/privat in domeniul economiei sociale prin infiintarea “Consortiului socio-economic regional”- CSER.

Proiectul isi propune sa infiinteze un parteneriat functional intre asociatii, intreprinderi, institutii din domeniul economiei sociale ce vor oferi noi servicii si noi oportunitati persoanelor vulnerabile in integrarea sau reintegrarea pe piata muncii,care vor facilita accesul la noi servicii sociale,de sanatate, educatie si vor contribui la valorificarea fortei de munca locala prin cresterea oportunitatilor de ocupare pentru grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune sociala.

III. Obiective orizontale

Dezvoltare durabila

Prin specificul sau proiectul va atinge o gama larga de obiective orizontale. Din punct de vedere al dezvoltarii durabile proiectul este elaborat si se va implementa in deplina concordanta cu politicile europene in domeniu: 1999 - Tratatul de la Amsterdam a consolidat baza legala a politicii vizand protectia mediului precum si promovarea dezvoltarii durabile in cadrul Uniunii Europene; 2001 - Summit-ul de la Goetheborg unde a fost adoptata Strategia de Dezvoltare Durabila a UE; 2006 (iunie) a fost adoptata Strategia de Dezvoltare Durabila pentru o Uniune Europeana extinsa; 2007 - Tratatul de la Lisabona, precum si politicile internationale: Agenda 23 - Planul Global de Actiuni pentru Dezvoltare Durabila in secolul 23, adoptat la Rio de Janeiro, in 1992 si prin Summit-ul Mondial privind Dezvoltarea Durabila desfasurat la Johannesburg in 2002.Proiectul sprijina principiile dezvoltarii durabile, din Declaratia de la Rio asupra Mediului si Dezvoltarii, prin integrarea prioritatilor de mediu,economice si sociale. Conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1081/2006, FSE contribuie la promovarea dezvoltarii durabile, respectiv prioritatile si obiectivele din domeniul educatiei si formarii profesionale. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii pe piata muncii reprezinta obiective prioritare si conditii obligatorii pentru transpunerea in fapt a principiilor dezvoltarii durabile pe termen lung, mediu si scurt. Prin intermediul proiectului se urmareste asigurarea serviciilor de informare, consiliere pentru un numar de 100 persoane ce apartin grupurilor vulnerabile. In cadrul cursului de « competente antreprenoriale » vor fi tratate aspecte ale pietei muncii, integritatea ecosistemului, reducerea impacturilor negative asupra calitatii mediului prin adoptarea unui comportament responsabil, prezentarea efectelor negative ale deteriorarilor permanente asupra mediului inconjurator, sustinerea conceptului de mentinere a unei calitati superioare a vietii, bazat pe dezvoltarea potentialului uman, pe coeziunea sociala.Tehnologiile noi, RU instruite si calificate prin actiuni individualizate si programe de formare adecvate sunt atuuri pentru dezvoltarea durabila a sistemului local si national pentru ca nevoia de persoane calificate este sporita in conditiile unei economii a cunoasterii din ce in ce mai competitive. Echipa proiectului va incerca sa limiteze consumul de materii prime si sa previna risipa de energie: se va utiliza hartie reciclabila, se vor folosi pe cat posibil mijloce informatice de transmitere a informatiei si nu pe hartie, se vor achizitiona echipamente cu consum mic de energie. Se va lua in considerare si componenta sociala a conceptului de dezvoltare durabila: prin incurajarea unei vieti profesionale active, independenta de asistenta sociala, beneficiarii proiectului vor contribui la dezvoltarea durabila socio-economica a comunitatilor din care fac parte.

Inovare si TIC

Proiectul contribuie la promovarea inovarii si TIC prin faptul ca va utiliza in implementarea proiectului echipamente informatice si soft-uri noi si canalele informatice pentru promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului. GT va fi implicat in promovarea TIC prin intermediul cursului de TIC, care ii vor ajuta sa dobandeasca abilitatile de baza pentru utilizarea computerelor in gestionarea afacerii proprii, in concordanta cu fluxurile tehnologice inovative actuale. Faptul ca invata sa utilizeze tehnologiile informationale le va da un atu pe piata muncii si in mediul de afaceri si le da posibilitatea pe viitor sa contribuie la imbunatatirea eficientei muncii.

Imbatranire activa

In cadrul proiectului participa persoane de toate categoriile de varsta. Din datele pe care le avem , in cadrul sistemului de asistenta sociala, personalul care lucreaza cu grupurile vulnerabile, peste 30% sunt persoane care au depasit varsta de 45 de ani. Se va avea in vedere ca pe tot parcursul derularii proiectului , participantii sa nu fie defavorizati de varsta. Acesta este de fapt un principiu al egalitatii de sanse in ceea ce priveste criteriul de varsta.

Abordare interregionala

Proiectul are o abordare interregionala a activitatilor deoarece va fi organizat la nivelul regiunilor de dezvoltare SV Oltenia si S Muntenia. Partenerii implicati vor combina experienta de lucru pe management de proiect cu cea acumulata in domeniul furnizarii de servicii de ocupare.Partenerii si solicitantul au in portofoliul lor de clienti si un numar mare de societati asupra carora se poate transfera o parte din cunostintele si experientele acumulate prin intermediul proiectului si astfel, se va ajunge la un schimb de bune practici intre toate entitatile economice dar si la imbunatatirea metodelor de lucru astfel incat sa se ofere grupului tinta servicii de cat mai buna calitate, adaptate nevoilor lor reale.