PPES

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rezultate

 

 • 60 de persoane din grupul vulnerabil vor participa la cursuri de formare profesională;

 • rată de promovabilitate a examenelor de absolvire de 80% în rândul participanţilor la examene;

 • organizarea a 3 programe de formare profesională în domeniile asistent maternal, competenţe antreprenoriale şi TIC;

 • 100 persoane din grupul vulnerabil vor fi informate, consiliate şi orientate în carieră;

 • minim 50% din GT (aproximativ 50 persoane) vor fi posesori ai cardului profesional european;

 • 2 conferinţe organizate în Vâlcea, Regiunea Sud -Vest Oltenia, la începutul/sfârşitul proiectului, estimând participarea a 60 de persoane – reprezentanţi ai grupului ţintă, reprezentanţi ai angajatorilor publici şi/sau private, reprezentanţi ai mass-mediei locale, echipa de implementare a proiectului;

 • 4 evenimente periodice de constientizare asupra necesitatii si importantei economiei sociale;

 • constituirea unui consortiu regional “Consortiului Socio-Economic Regional”cu participarea a minim 10 unitati de profil;

 • 6 comunicate de presă elaborate în conformitate cu regulile de vizibilitate;

 • o pagină web a proiectului;.

 • infiinţarea si dezvoltarea a 3 SES-uri structuri de economie sociala;

 • crearea si menţinerea unui număr de 23 locuri de munca, din care 70% sunt persoane care aparţin grupului vulnerabil;