PPES

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Structuri de economie sociala

Social Trading Form

SC SOCIAL TRADING FORM SRL este o structură de economie socială, cu sediul social în Com Slătioara, Sat Slătioara, Str. Unirii, nr. 27, Jud. Olt, nou inființată în cadrul proiectului "PPES-Promovare și Participare în Economia Socială",  contract POSDRU/173/6.l/G/148840, proiect al cărui beneficiar este Fundația “Pater Pio” Voineasa și care se  implementează în parteneriat cu Asociația "Tinerii Manageri" Slatina.  SES-ul va oferi programe de formare profesională în funcție de cerințele pieței. În cadrul activității SES-ului se vor organiza programe de formare profesională de inițiere, de calificare, specializare/perfecționare:

inițierea - dobândirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificări

calificarea, respectiv recalificarea – dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale care permit unei persoane să desfașoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații

perfecționarea, respectiv specializarea – dezoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale în cadrul aceleași calificări, dobândirea de competențe noi, dobândirea de competențe cheie sau competențe tehnice noi

 

Pedro Print

Societatea comercială PEDRO PRINT SRL este o structură de economie socială constituită în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale” (DMI 6.1) din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect „PPES - Promovare şi Participare în Economia Socială” - ID 148840.

Structura de economie socială este definită ca o întreprindere al cărei principal obiectiv este cel de a avea o incidență socială mai curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii, partenerii sau asociații săi, având un scop social. Ea funcționează pe piață, furnizând bunuri și servicii în mod antreprenorial și inovator și își utilizează, cu predilecție, excedentele în scopuri sociale. Economia socială este sectorul alternativ economiei convenționale care reunește actori economici și sociali privați, prezenți în toate sectoarele de activitate ale societății, care se constituie pentru a răspunde nevoilor comunității și care se caracterizează, înainte de toate, prin finalitatea sa - un model economic diferit care asociază în permanență interesul general, viabilitatea economică și funcționarea democratică, ce nu este condiționat de deținătorul proprietății capitalului.

SC Pedro Print SRL are ca obiect de activitate producţia de materiale şi produse publicitare. Acestea sunt produse la cele mai înalte standarde, pornind de la concepţie grafică şi terminând cu execuţia şi montajul. Deşi recent înfiinţată, Pedro Print SRL îşi propune , să ofere clienţilor cele mai bune servicii de producţie publicitară.

 

 

Centrul Complex de Servicii Medico Sociale

CENTRUL COMPLEX DE SERVICII MEDICO-SOCIALE SRL este o structura de economie sociala constituită în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 173 ”Dezvoltarea economiei sociale” (DMI 6.1) din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect ”PPES – Promovare si Participare in Economia Sociala” - ID 148840

Structura de economie socială este definită ca o întreprindere al cărei principal obiectiv este cel de a avea o incidență socială mai curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii, partenerii sau asociații săi, având un scop social. Ea funcționează pe piață, furnizând bunuri și servicii în mod antreprenorial și inovator și își utilizează, cu predilecție, excedentele în scopuri sociale. Economia socială este sectorul alternativ economiei convenționale care reunește actori economici și sociali privați, prezenți în toate sectoarele de activitate ale societății, care se constituie pentru a răspunde nevoilor comunității și care se caracterizează, înainte de toate, prin finalitatea sa – un model economic diferit care asociază în permanență interesul general,  viabilitatea economică și funcționarea democratică, ce nu este condiționat de deținătorul proprietății capitalului.

Medicina de Recuperare se concentrează nu numai pe funcţionarea fizică, dar şi pe capacitatea de a permite persoanelor să participe activ în cadrul societăţii. Aceasta  reprezinta un proces activ, prin intermediul căruia cei care au dizabilităţi  ca urmare a leziunilor sau a bolilor îşi revin complet sau, dacă nu este posibil să-şi revină complet, ajung la potenţialul fizic, mintal sau social optim şi sunt integraţi în mediul care le este cel mai potrivit. Aceasta se referă la persoanele cu boli cronice, după traume şi/sau persoane cu  dizabilităţi congenitale sau dobandite.